Nieuwe Stijl2019-01-04T13:34:01+00:00

Visie

De BedrijfsEconoom is de denktank en broedplaats van een nieuwe generatie bedrijfseconomen, gericht op bedrijfsvoering nieuwe stijl.

Bedoeld voor vraagstukken die om andere oplossingen vragen. Voor bedrijven die verder durven kijken dan winstmaximalisatie op korte termijn. Voor de generatie bedrijfseconomen die uitgedaagd wil worden. Verandering begint als je oude denkpatronen kunt loslaten. Be the change you want to see in this world!

De BedrijfsEconoom loopt voorop met een nieuwe ‘set of tools’.
Wij herijken bedrijfseconomische vraagstukken. Van controle naar vertrouwen, maar juist ook in control.

De BedrijfsEconoom nieuwe stijl

We leven in een nieuwe wereld; informatiestromen & technologie vormen de basis. Een wereld die exponentieel in plaats van lineair verandert. We hebben te maken met nieuwe dynamiek en nieuwe variabelen. De verdere opmars van technologie en de daarbij behorende informatiestromen zorgen er voor dat wij anders moeten kijken naar bedrijfsmodellen. Het vraagt om een andere manier van denken, een andere aanpak en een holistische kijk op bedrijfseconomische vraagstukken. Het zal niet meer alleen gaan om winst, maar juist om impact.

De BedrijfsEconoom opereert met nieuwe tools voor het ‘in control’ zijn: focus op scenarioplanning, andere meet-instrumenten voor het business model en een interactief control raamwerk. Kennis delen met de buitenwereld binnen een open ecosysteem, waar de verbinding wordt gelegd met de nieuwe generatie bedrijfseconomen, gericht op bedrijfsvoering nieuwe stijl.